Trognistan är av skatteverket godkända som gåvomottagare så din gåva kan ge dej skatteavdrag.

I kort gäller följande regler:

  • Gåvan som ges får vid inbetalningstillfället inte vara lägre än 200 kr
  • Gåvan måste ges till något socialt projekt som är kopplat till hjälpinsatser som når enskilda människor i behov av stöd.
  • Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och får högst vara 1 500 kronor per år. Det motsvarar gåvor på totalt 6 000 kronor per år.
  • För att bli godkänd måste den totala summan uppgå till minst 2000 kr. Man kan dock lägga samman om man ger till flera organisationer Exempel: Om man ger 1500 kr till Trosgnistan och sedan 500 kr till Rädda barnen så uppnår man 2000 kr. 

För mer info se skatteverkets hemsida www.skatteverket.se/gavogivare

Det ända vi behöver är ditt namn, adress och personnummer. VIKTIGT! Ange alltid ditt givarenummer när du ger en gåva. Ditt givarenummer finns på alla utskick från oss ovanför ditt namn/adress. Har du inte gett till oss tidigare kan du kontakta oss för att få ett givarenummer. info@trosgnistan.se eller 0278-13010.