Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se
Vi har sedan 1970-talets början arbetat med olika fadderbarnsprojekt. Idag finns vi i Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kongo, Burundi, Filippinerna, Myanmar, Nepal, Indien och Ukraina.

Vem får hjälp?

Trosgnistans Barnhjälp riktar sin hjälp till nödlidande barn, d v s barn som har det mycket svårt p g a fattigdom, handikapp eller förlust av föräldrar.

De allra flesta bor hemma med föräldrarna eller hos någon släkting. Bostaden utgörs ofta av en enkel ler/gräshydda eller ett ”hus” gjort av kartong, plast eller gamla trä och plåtbitar.

I Indien och Filippinerna stödjer vi flera barnhem. I Kenya har vi ett barnhem för moderlösa spädbarn, samt internatskola för handikappade och döva barn. Vi stöder även ett hem för fd gatubarn. I Indien och Ukraina får också handikappade barn understöd.

Enskild fadder
Som enskild fadder hjälper du ett barn med mat, kläder, hälsovård och utbildning. Du får foto och information om ”ditt” barn. Barn som bor hemma har en fadder medan barn på barnhem behöver flera för att täcka kostnaderna. Som enskild fadder betalar du 200 kr per månad.

Skolfadder
Som skolfadder stödjer du en skola med elever som annars inte skulle ha råd att utbilda sig. Förutom utbildning gör du det möjligt för dessa barn att få lagad lunch. Vissa dagar kan detta vara det enda de äter. Du får foto och information om skolan som du valt att stödja. Du bestämmer summan du vill ge, dock lägst 100kr / månad.

Mat För Dagen
Mat För Dagen ger de allra fattigaste barnen ett mål varm mat om dagen. Mat För Dagen gör det även möjligt att akut hjälpa svältande människor i katastrofdrabbade områden. Ett mål mat om dagen kan innebära skillnaden mellan liv och död. Du bestämmer summan du vill ge, dock lägst 100kr / månad.

Ca en gång per år får du en hälsning från barnet / skolan. Du kan när du vill avsluta ditt fadderskap men meddela oss i tid.

Får barnen pengarna?
Pengarna skickas till partnerorganisationer i respektive land, där hjälpen delas ut av våra socialarbetare. De kan kulturen, språket och ser behoven på nära håll.

För att hjälpverksamheten ska fungera används 15% till de administrativa kostnaderna.

10% av fadderbidraget läggs till en fond för övriga projekt och extra insatser som är kopplat till barnens välfärd.

Det varierar från område till område hur hjälpen betalas ut. På en del platser får familjen pengar i handen och på andra platser får familjen ett paket innehållande mat och hygienartiklar.

Det händer också att säd, höns eller en ko köps in.

Barnens skolkostnader betalas också genom fadderhjälpen.

Hur blir jag fadder?
Mejla oss på info@trosgnistan.se eller ring 0278-13010

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8