Sök på sidan

Kontakt: 0278-13010     Email: info@trosgnistan.se
Trosgnistans Mission välkomnade Grönlandsmissionen 2018. Det pionjärarbete som Rune och Gunvor Åsblom med familj etablerat under många år på Grönland fortsätter nu i samarbete med Trosgnistans Mission. Arbetet på Grönland leds idag av sonen Sven-Olov Åsblom som alltmer lämnat över ansvaret på grönländska medarbetare.

Arbetet har burit rik frukt under åren och nu finns kyrkor på ett flertal platser. Det huvudsakliga arbetet som familjen Åsblom etablerat finns nu i Zionsborgskyrkan i Sisimut. Många har under årens lopp döpts till Kristus och med en missionsbåt har man nått nästan alla små byar på Grönland.

Jeanett Åsblom som sedan mer än 10 år jobbar på Trosgnistans mission och som är gift med sonen David Åsblom kommer att fortsätta att vara kontaktperson i Sverige för arbetet.

Adresser

Postadress
Box 1112
821 13 Bollnäs

Besöksadress
Edelsbergsvägen 5
821 34 Bollnäs

Kontakt

Telefon
0278-13010

E-post
info@trosgnistan.se

Gåvor

Swish
900 7378

BankGiro
900 - 7378

PlusGiro
90 07 37 - 8