top of page

FADDERBARN

Wooden Hut

"Rehema bor tillsammans med sina tre syskon och deras föräldrar  i en liten hydda gjort utav lera och gräs. De är mycket fattiga då ingen av föräldrarna har en fast inkomst."

"Joyson har luftrörsproblem och behöver vård och medicin men hans pappa har bara en liten inkomst som ska räcka till mat, kläder och även till farmor som är sjuk i diabetes."

"Kenedy och hans tre syskon blev föräldralösa då deras mamma hastigt dog. De vet inte vem deras pappa är. En moster till barnen tar hand om dem, men hon har inte ekonomin för att klara det."

Detta är ganska vanliga berättelser. Vi har sedan 1970-talets början arbetat med fadderbarnsprogram för att hjälpa dess barn/familjer. Idag har vi fadderbarn i Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kongo, Burundi, Filippinerna, Myanmar, Nepal, Indien och Ukraina.

Vem får hjälp?
Trosgnistans Barnhjälp riktar sin hjälp till nödlidande barn, d v s barn som har det mycket svårt p g a fattigdom, handikapp eller förlust av föräldrar.

De allra flesta bor hemma med föräldrarna eller hos någon släkting. Bostaden utgörs ofta av en enkel ler/gräshydda eller ett ”hus” gjort av kartong, plast eller gamla trä och plåtbitar.

Som fadder hjälper du ett barn med mat, kläder, hälsovård och utbildning. Du får foto och information om ”ditt” barn. Barn som bor hemma har en fadder medan barn på barnhem behöver flera för att täcka kostnaderna. Som enskild fadder betalar du 250 kr per månad.

För att hjälpverksamheten ska fungera används 15 % till administrativa kostnader. 5 % av fadderbidraget läggs till en fond får extra insatser, kopplat till barnens välfärd.

Mer info hittar du i vår Fadderbroschyr. Klicka här.

Turkana tjej 2.JPG
fadderbarn-joan.png

Joans

historia

När Joan Anyanzwa var 7 år dog hennes mamma av en sjukdom som hade kunnat botas, om det funnits ekonomi för det. Då bestämde sig Joan för att bli läkare och hjälpa sjuka människor. 

 

Det tog en timme för Joan att gå till skolan, enkel väg. Hon älskade att studera och när hon gick ut grundskolan gjorde hon det med det högsta betyget i hela distriktet, vilket resulterade i ett stipendium till det fyraåriga gymnasiet där hon åter var den bästa eleven i distriktet. 

 

Hon sökte till den femåriga utbildningen i Nairobi, och kom in med  starkt reducerad avgift p g a sina höga betyg. Under tiden stod hennes faddrar troget kvar, vilket gjorde att hon klarade ekonomin under de fem år som utbildningen varade. 

 

Nu är hon tillbaka i Kitale och jobbar på sjukhuset där hon fick en tjänst på förlossningsavdelningen. Tänk vad en liten summa kan göra för en fattig ung människa. 

fadderbarn-vivian.png

vivians

historia

Vivian var 12 år när hennes pappa blev dödad. Eftersom han var den som försörjde familjen blev livet tufft. Vivan fick hoppa av skolan för hennes mamma hade inte råd att låt henne gå kvar. Hennes bror som är handikappad fick heller inte den vård han behövde.

 

Vivians mamma dog året efter och hon fick genom en granna kontakt med en av Trosgnistan systerkyrkor. Hon kom in i vårt fadderprogram och fick på så sätt hjälp att kunna fortsätta gå i skolan och även hjälpa sin bror med vårdkostnader. 

 

Nu har hon kunnat fullfölja skolan ända upp till universitetsnivå och har möjlighet till bra jobb och en säkrare framtid. Allt tack vare att en person i Sverige valde att bli fadder till en liten flicka i Kenya.

Ja, jag vill bli fadder

Ange ditt personnummer om du vill få skattereduktion för gåvor till sociala projekt. Läs mer på vår sida om skattereduktion.

Tack för att du vill bli fadder. Vi kommer skicka dej info.

bottom of page