VAD GÖR VI?

Image by Annie Spratt

Hjälpverksamhet

Fadderbarn, upprättelsecenter, nödhjälp, skolfadder mm

Bönegrupp

Evangelistiskt arbete

Konferenser, bibelskolor,

kyrktak, mm

Image by Capturing the human heart.

Länder vi jobbar i

Vi jobbar i över 16 länder i främst i Afrika men också Asien