top of page

 VAD GÖR VI?

Image by Annie Spratt

Hjälpverksamhet

Fadderbarn, upprättelsecenter, nödhjälp, skolfadder mm

Bönegrupp

Evangelistiskt arbete

Konferenser, bibelskolor,

kyrktak, mm

Image by Capturing the human heart.

Länder vi jobbar i

Vi jobbar i över 16 länder i främst i Afrika men också Asien

bottom of page