VAD GÖR VI?

Hjälpverksamhet

Fadderbarn, upprättelsecenter, nödhjälp, skolfadder mm

Evangelistiskt arbete

Konferenser, bibelskolor,

kyrktak, mm

Länder vi jobbar i

Vi jobbar i över 16 länder i främst i Afrika men också Asien