top of page

 OM TROSGNISTAN 

 ÖVER 50 ÅR 

 AV EVANGELIUM 

 OCH SOCIAL HJÄLP   

Presentation

Trosgnistans Mission är en allkristen missionsorganisation baserad i Betelförsamlingen i Runemo. Församlingen är medlem i Evangeliska Frikyrkan.

Arbete bedrivs i 15 länder. Missionärer, biståndsarbetare och praktikanter är verksamma i några av de länder där Trosgnistans mission är representerad. I de partnerorganisationer som ingår i samarbetet finns 2650 församlingar med cirka 165 000 medlemmar. Cirka 2500 infödda pastorer och andra medarbetare är verksamma inom dessa nationella kyrkor.

Trosgnistans Mission har en omfattande fadderorganisation som ser till att över 10 000 barn får månatlig hjälp på matstationer, barnhem och skolor.

Målsättningen är att stödja en hållbar utveckling av det civila samhället som främjar hela människan. Insatser utgår från partner-organisationernas delaktighet att själva arbeta för att förbättra sina levnadsförhållande. Trosgnistans Mission stödjer insatser genom nationella kyrkor som arbetar med församlingsplantering, evangelisation, utbildning, landsbygdsutveckling, fattigdomsbekämpning, miljö och gender.

Trosgnistans mission arbetar främst genom partnerförsamlingar som finns i följande länder: Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Kongo, Burundi, Ethiopien, Indien, Nepal, Myanmar, Filippinerna & Ukraina. Insatser görs även i Lettland och Ryssland.

 

På hemmaplan hålls varje år i juli månad Smålandskonferensen på Ralingsåsgården utanför Aneby. Tidningen Trons Gnista ges ut fyra gånger om året.

Missionsstyrelse består av Curt Johansson, David Duveskog, Göran Duveskog, GertOve Liw, Maria Larsson, Stefan Ask, Ingegerd Johansson, Tord Renkel & Maria Herza.​

Vision 
"Evangelium över alla gränser"
Mission

"Att nå onådda människor med evangelium om Jesus Kristus"

 

"Att bygga församlingar i enlighet med Nya Testamentets mönsterbild"

 

"Att medverka till en hållbar utveckling i det civila samhället"

"Att lindra nöd och lidande"

"Att effektivt nå ut med information om Trosgnistans missionsverksamhet"​

Värdegrund

"Onådda folk förvandlade genom evangeliets kraft"

"Självstyrande, självunderhållande och självpropagerande nytestamentliga församlingar"

"Ett bättre samhälle i vilket hela människans behov och utveckling främjas"

"Bättre levnadsvillkor för barn och vuxna som drabbats av nöd och lidande"

"Göra Trosgnistans Mission känd bland så många som möjligt"

Historia

I början av 1967 började två svenska missionärer ett litet pionjärarbete i sydvästra Kenya. De flyttade från Etiopien, där de verkat tidigare, till Kenya på inbjudan av en kenyansk pastor. Under hösten 1968 besökte en av missionärerna vid namn Bengt Sundh Sverige för att försöka finna någon församling, som var villig att ställa sig bakom det nystartade missionsarbetet. Han kom till Bollnäs, där Maranataförsamlingen Edsbyn-Bollnäs hade en tältmöteskampanj. Detta blev begynnelsen till Trosgnistans mission (TGM). En missionsstyrelse bildades i församlingen, och missionären återvände sedan till Kenya.

I september 1970 avlöste Curt Johansson med familj denna missionär. De fortsatte sedan pionjärarbetet, som hade påbörjats i kuriastammen i Kenya. Efter tre år återvände de hem och Curts bror Ove fortsatte missionsarbetet. Bröderna David och Göran Duveskog flyttade under mitten av 70-talet upp till Bollnäs och de kom senare att engagera sig för detta nystartade missionsarbete. David och hans familj tjänade under flera år ute i Kenya.

Från en ringa begynnelse så växte missionsarbetet snabbt. Missionärer kom ut både från Sverige, Norge, Finland och Holland. På Komotobo missionsstation byggdes en kyrka, en klinik, ett BB, ett barnhem och personalbostäder. I Migori, 4 mil därifrån, byggdes också en kyrka, en bibelskola och ett kvinnocenter. Därefter har ett stort antal kyrkor, förskolor, primärskolor och även några gymnasieskolor byggts i olika delar av Kenya.

Från Kenya utvidgades arbetet till länderna runt omkring och till andra kontinenter.

bottom of page