top of page

TIDNINGEN

     TRONS GNISTA

Vi ger ut Tidningen Trons Gnista för att berätta om vårt missionsarbete runt om i världen. Vi ger ut 4 nr varje år. Dessa tidningar berättar om ”bredden” i vårt arbete med stort fokus på vårt hjälparbete bland barn men också konferenser och väckelsekampanjer där vi berättar om vad Gud gör i dag. 

2023

Nr 1 / 2023

tg2023-4.jpg

2022

Nr 1 / 2022

tg2022-01.png

Nr 2 / 2022

tg2022-2.jpg

Nr 3 / 2022

tg2022-3.jpg

Nr 4 / 2022

tg2022-4.jpg

2021

Nr 1 / 2021

tg2021-1.jpg
tg2021-2.jpg

Nr 2 / 2021

tg2021-04.jpg

Nr 4 / 2021

2020

Nr 1 / 2020

tg2020-1.jpg

Nr 2 / 2020

tg2020-2.jpg
tg2020-3.jpg

Nr 3 / 2020

tg2020-4.png

Nr 4 / 2020

2019

Nr 1 / 2019

tg2019-1.jpg

Nr 2 / 2019

tg2019-2.jpg
tg2019-3.jpg

Nr 3 / 2019

tg2019-4.jpg

Nr 4 / 2019

bottom of page