top of page

TILLSAMMANS
FÖR SKÖRDEN

1998 började Birger Skoglund och Göran Duveskog göra missionsresor tillsammans. Många kampanjer och pastorskonferenser har arrangerats. Tillsammans med infödda pastorer, missionärer och tillsammans med förebedjare och givare så arbetar de med inriktning på att sprida det kristna budskapet genom det nätverk av kyrkor och församlingar som Trosgnistans Mission har genom sina samarbetspartners.

Som sponsor för Tillsammans för Skörden 

sprider du evangeliet runt om i världen. 

 

- Kampanjer och seminarium 

- Hjälp till nationella evangelister och pionjärmission

- Lastbilen som når Östra Afrika med evangeliet

Picture 1.png

Ge en gåva

ENGÅNGSGÅVA

 

Swish 9007378

BankGiro 900-7378

PlusGiro 90 07 37-8

Märk gåvan
"Tillsammans för Skörden"

eller

Tillsammans_för_skörden_kort_copy.jpg
Tillsammans för Skörden

Tillsammans för Skörden

Spela video
bottom of page